Partner sites:EURESELA

Служба по трудови и социални въпроси на Р България - Атина и Никозия/ Labour and Social Office of Bulgaria - Athens and Nicosia

from: Greece

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Към Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към посолствата на Република България в Атина (Гърция) и Никозия (Кипър) можете да се обръщате за информация, консултация и съдействие.

СТСВ-Атина и Никозия оказва помощ и съдействие за защитата на интересите на българските граждани, упражняващи трудова заетост или пребиваващи на територията на Гръцката република. Службата може да Ви предостави информация в сферата на трудовите и социални въпроси, да Ви консултира или насочи към компетентните институции. 

Можете да се обърнете към СТСВ за консултация по въпроси в сферата на координация на системите за социална сигурност (вкл. по отношение на пенсионни, здравни права, обезщетения за майчинство, болест, безработица).

СТСВ поддържа контакти и работи в сътрудничеството с официалните гръцки институции, отговарящи за заетостта, социалното осигуряване, защитата и контрола на трудовите права, регламентирането на трудовите отношения, социалното подпомагане, защита на децата и семейството и др.

Изградено е добро взаимодействие с гръцките синдикати по въпроси, касаещи спазване на трудовото законодателство, социалните права на работещите, безопасните и здравословни условия на труд, спазването на законовите изисквания за минимално почасово заплащане и др.

EOJD