Partner sites:EURESELA

Синтерама България ЕООД

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

"Синтерама България" ЕООД е фабрика за пресукване и текстуриране на полиестерни влакна

Job offers

Изисквания: - висше или средно техническо образование, - опит в областта на поддръжката на машини и оборудване; - организираност, прецизност и отговорност при изпълняване на задълженията; - умение за работа в екип; - владеенето на италиански и/ или английски език е предимство. Основни задължения: -поддържа в изправност поверените му машини, съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация -осъществява своевременното смазване и почистване на машините, -извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график; -локализира и отстранява възникнали повреди по машините; Ние предлагаме: -коректност и лоялност в трудовите отношения -фирмено обучение Read more
Изисквания: - висше или средно електротехническо образование, - опит в областта на поддръжката на машини и оборудване; - организираност, прецизност и отговорност при изпълняване на задълженията; - умение за работа в екип; - владеенето на италиански и/ или английски език е предимство. Основни задължения: - поддържа в изправност поверените му машини, съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация, -извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график; -локализира и отстранява възникнали повреди по машините; Ние предлагаме: -коректност и лоялност в трудовите отношения -фирмено обучение Read more
Изисквания: - средно образование; - умение за работа в екип; - опит в текстилното производство е предимство; Основни задължения: - обслужване на текстилни машини; Ние предлагаме: - работа на пълен работен ден с трудов договор; - коректност и лоялност в трудовите отношения; - фирмено обучение;Изисквания: - средно образование; - умение за работа в екип; - опит в текстилното производство е предимство; Read more
Описание на длъжността: -определя преждата за експедиция съгласно заявките на клиентите; -оформя документите за експедиция на стоките и материалите; -групира стоките, съобразно направените от клиентите заявки, като следи за комплектността им. -определя поредността на товарене на заявените стоки; Изисквания: - компютърна грамотност - владеене на италиански и/ или английски език на работно ниво - умение за работа в екип - инициативност - комуникативност - лоялност. Read more
EOJD