Partner sites:EURESELA

Работоспособни.бг

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Работоспособни.бг е бизнес проект, част от социалната икономика на Република България.

Работоспособни.бг е единствената по рода си социална кариерна платформа, предоставяща възможности на бизнеса, свързани с привличането на значими за пазара на труда социални групи към реална и ефективна заетост.

Ние от Работоспособни.бг разбираме кариерните нужди на хората с увреждания, на хората в пенсионна възраст и пенсионерите и приветстваме нарастващия брой социално-отговорни работодатели, като откликваме на общата необходимост от Платформа, свързваща търсещи и предлагащи работа.

Работоспособни.бг е уеб-базирана социална кариерна платформа и дружество, което извършва на посредническа дейност в България, регистрирано под № 3020/13.05.2020 г. в Агенцията по заетостта, към МТСП. На своите партньори предлагаме целия набор от услуги в областта на човешките ресурси, в т.ч. подбор на персонал, специфичен набор от услуги към хората с увреждания, кариерно обучение и сътрудничество с работодатели от всички икономически сектори в България.

Работоспособни.бг е създаден с идеята да предостави реални възможности за приобщаването на хората с увреждания и хората в пенсионна възраст към пазара на труда на XXI век.

Мисията на Работоспособни.бг е да направи пазара на труда по-ефективен, като създаде нужния потенциал за развитие на социалната икономика в Република България.

Екипът на Работоспособни.бг отправя покана към всички социално-отговорни работодатели  да посетят Платформата и да се запознаят с възможностите, които тя им предоставя.

Можете да ни намерите:  ТУК

Добре дошли!

EOJD