Partner sites:EURESELA

Компас ЕООД

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти.

Job offers

"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим кандидати за позиция Работник консервна фабрика Ние предлагаме: • Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания; • Мотивиращо възнаграждение и бонуси; • Допълнителни социални придобивки /ваучери за храна/; • Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения; • Здравословни и безопасни условия на труд; • Безплатен служебен транспорт. Подходящите кандидати имат: • Средно образование; • Умения за работа в екип; • Ангажираност и отговорност при изпълнение на задълженията; • Предишен опит в производствено предприятие /предимство/. Вашите основни задължения ще бъдат: • Изпълнение на производствените задачи според съответното работно място и производствената програма; • Спазване на технологичните изисквания и инструкции; • Спазване изискванията свързани с качеството. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Механик промишлено оборудване Ние Ви предлагаме: • Дългосрочен ангажимент; • Мотивиращо възнаграждение и бонуси; • Допълнителни социални придобивки; • Професионално обучение, стабилност и перспективи за развитие; • Високи стандарти на работа и отлична работна среда; • Безплатен служебен транспорт. Подходящият кандидат има: • Техническо образование; • Предходен опит в производствено предприятие /предимство/; • Умение за работа в екип; • Ангажираност и отговорност към работата. Вашите основни задължения ще бъдат: • Поддържане в изправност и осъществяване на периодична профилактика на производствените машини и съоръжения; • Проследяване изправността на поверените съоръжения, извършване на технически прегледи и отстраняване на аварии; • Настройване, регулиране и предаване в експлоатация на машините и съоръженията, след извършване на ремонтни дейности; • Въвеждане в експлоатация и тестване на ново промишлено оборудване; •Спазване на мероприятията за безаварийна работа. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
"Компас" ЕООД е българска компания, производител на месни, месно-зеленчукови и рибни стерилизирани продукти. Във връзка с разширяването на екипа ни, търсим отговорен и мотивиран служител за позицията: Технолог - производство на месни и рибни стерилизирани продукти /консерви/ Ние предлагаме: Дългосрочен ангажимент. Мотивиращо възнаграждение и бонуси. Допълнителни социални придобивки. Oтлична работна среда. Възможност за професионално развитие. Подходящият кандидат има: Завършено висше образование в Университет по хранителни технологии, степен Магистър. Специализация "Технология на месото и рибата". Предишен опит на сходна позиция /ще се счита за предимство/. Умения за работа в екип. Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат: Контролиране спазването на технологията на производство и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията. Участие при анализиране качеството на продукцията. Участие при внедряването на нови изделия, технологии и оборудване. Контролиране качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина. Разработване предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производство. Участие при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техники и технологии. Анализиране разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация. В случай, че имате интерес към нашето предложение за работа и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tsvetelina.georgieva@compass-bg.com . За допълнителна информация: тел. 0887/ 828982. Read more
EOJD