Partner sites:EURESELA

АББ България, клон Петрич

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е технологичен лидер, който задвижва дигиталната трансформация в индустрията. Продължавайки своята над 130-годишна история на иновации, АББ управлява четири ориентирани към клиентите, световни водещи бизнеси: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Индустриална автоматизация, Задвижване и Роботика и Дискретна автоматизация, поддържани от общата дигитална платформа ABB Ability™. Водещият бизнес Енергийни мрежи на АББ ще бъде продаден на Hitachi през 2020. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с над 147 000 служители.

Job offers

Основни задължения: • Ремонт и настройки на съоръженията в завода; • Профилактика на оборудването ; • Водене на дневниците за отстраняване на повреди; Нашите изисквания към кандидатите: • Завършено техническо образование - електро или механичен профил; • Опит в поддръжката на електрическата и/или пневматичната част на машини и оборудване; • Общи познания в областта на пневматиката и хидравликата; • Умение за разчитане на работни схеми на съответните съоръжения; • Възможност за работа на смени. Read more
Your responsibilities Schedule, monitor and approve supplier part, material and project subcontractor service activities, as applicable; Plan and conduct, or ensure, required supplier assessments including assessment reporting and non-conformance reports; Operationally lead and fast execute upcoming supply issues like quality issues, late deliveries, non-conforming products or project services; Monitor and report supplier performance (KPIs), quality issues, and development actions; Define... Read more
Задължения: • Отговаря за организирането и контрола на производствения процес; • Отговаря за разпределянето и контролирането на задачите по работни линии в отдела; • Отговаря за събирането и предоставянето на документи от работниците към администрацията (отпуски, болнични, заявления); • Спазва инструкции за вътрешен трудов ред и дисциплина и следи за тяхното спазване; • Следи за наличието на материали и консумативи; • Следи за наличността на инструментите и тяхната изправност в отдела; • Създава, обработва и попълва таблици с производствена информация. Изисквания: • Средно образование, средно техническо ще се счита за предимство; • Опит в производствена среда ще се счита за предимство; • Компютърна грамотност, включително работа с Excel и MS Office, ще се считат за предимство; • Възможност за работа на смени; • Умения за работа в екип и способност за взимане на бързи решения в динамична среда; • Отговорност и дисциплинираност. Read more
Задълженията Ви ще включват: Сглобяване на детайли и компоненти за ниско напрежение; Работа с машини и инструменти; Спазване на метода и последователността на работа, описани в работните процедури; Подреждане на детайлите и компонентите с цел оптимизиране на работата. Изисквания към кандидатите: Средно образование; Опит в производство ще се счита за предимство; Сръчност и внимание към детайла; Готовност за работа на две смени без нощни. Read more