Partner-Websites:EURESELA

EURES-TriRegio

von: Germany

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym sluzb zatrudnienia, zwiazków zawodowych i federacji pracodawców. Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejacych standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju. Zapewnia informacje, doradztwo i posrednictwo dla poszukujacych pracy, pracowników i pracodawców.