Partner-Websites:EURESELA

Sommarvikar pleie og omsorg

by:  Fedje kommune

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden

veke 26-33 innan:

 • Sjukeheim/heimesjukepleie
 • Kjøkken
 • Vaskeri og reinhald
 • PU-teneste
 • Heimehjelp
 • Aktivitør

Me har behov for:

 • Sjukepleiarar
 • Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget
 • Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning
 • Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar

Søknaden må innehalde:

 • Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved
 • I kva for periode du vil jobbe hjå oss
 • Kva for stillingsstorleik du ynskjer å ha
 • Om du har sertifikat for bil
 • Autorisasjonsnummer ved 3-årig helsefagleg utdanning

Nærare informasjon får du ved å vende deg til:

Me tilsett fortløpande.

Du finn søknadsskjema på http://www.fedje.kommune.no

Søknad sender du til Fedje kommune, Stormarkvegen 49, 5947 Fedje eller til postmottak@fedje.kommune.no Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Nadine Gutte-Preusse, Tlf: +47 56165142, Mobil +47 46846011, Epost: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

Om arbeidsgiveren:

Fedje -- Norges vestlegaste kommune er liten, men god å bu og leva i. Her er ca 550 innbyggjarar, og avstandane i øykommunen er små. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1,5 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv, både på sjø og land. Om sommaren har me sørlandsidyll, om vinteren har me ruskevêr!

 

Arbeidssted: 

Stormarkvegen 49

5947 FEDJE, Hordaland - Norge

 

Diese Stelle ist abgelaufen.
EOJD