Partner-Websites:EURESELA

E093388 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO) - M/Ž

by:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NAČRTA ZDRAV. NEGE, SODELOVANJE PRI ODPISU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE. TROIZMENSKO DELO.

TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV

 

OSTALI POGOJI

- potrdilo o izobrazbi (srednja strokovna izobrazba, zdravstvena nega in babištvo)

- potrdilo o strokovnem izpitu

- potrdilo o znanju ita. jezika

- potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Diese Stelle ist abgelaufen.
EOJD