Partner-Websites:EURESELA

VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU

by:  Park Škocjanske jame, Slovenija

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

OPIS DEL IN NALOG:

  • nudenje informacij in vodenje obiskovalcev, 
  • ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja, 
  • pomoč pri vzdrževanju parkovne infrastrukture …

List of restrictions that apply to this job offer:

DODATEN POGOJ ZA OPRAVLJANJE DELA JAMSKEGA VODNIKA JE OPRAVLJEN IZPIT ZA JAMSKEGA VODNIKA (usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk).

Diese Stelle ist abgelaufen.
EOJD