Partner-Websites:EURESELA

Logistikexpert till Österhaninge / Logistics Professional to Österhaninge

by:  ARNON OY

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

Vi tillhandahåller industriell elektrifiering och automatisering som en komplett tjänst för våra utvalda kunder. Vi betjänar främst maskin-, utrustnings- och systemleverantörer inom segmenten marint, gruvdrift och förnybar energi. Vi har hjälpt våra kunder i över fyrtio år och har vuxit till en internationell automationsleverantör. Idag är vi Skandinaviens största automations- och ställverksleverantör.

ARNON har över 250 experter som arbetar på sex olika platser i tre länder: Finland, Sverige och Polen. Vårt huvudkontor ligger i Tammerfors, Finland.

Vi letar nu efter en logistikexpert för en fast anställning i Östehaninge. Läs mer i arbetsbeskrivningen nedan. 

LOGISTIKEXPERT

Ditt arbete inkluderar plockning, packning, frakt och mottagande av varor. Utbildning inom logistikbranschen och kunskap om SAP-systemet är en fördel för dig i denna position.

Vi värdesätter en professionell och produktiv inställning till arbete, ett kundorienterat tankesätt, goda interaktions- och teamwork-färdigheter, samt ett exakt och disciplinerat arbetssätt. Du kommer få möjlighet att utveckla dina egna färdigheter och vara delaktig i produktionsutveckling. På Arnon kommer du att kunna bli en del av en samarbetsvillig och utvecklande organisation där vår personal är ett av våra kärnvärden. Hela vår arbetsgemenskap präglas av god laganda och våra medarbetare är mycket engagerade i företaget. Omfattande friskvård, en personalfond och heltäckande företagshälsovård uppskattas särskilt av vår personal.

För mer information om tjänsten, kontakta Johan Söderqvist, Produktionschef, johan.soderqvist@arnon.se.

****************************

We provide industrial electrification and automation as a complete service for our selected customers. We serve machine, equipment, and system providers primarily in the marine, mining, and renewable energy segments. We have been serving our customers for over forty years and have grown into an international automation supplier. Today, we are the largest automation and switchgear supplier in Scandinavia.

ARNON has over 250 experts working in six different locations in three countries: Finland, Sweden, and Poland. Our headquarters is located in Tampere, Finland.

We are now hiring a logistics professional for permanent employment in Östehaninge. Please read more in the job description below. 

LOGISTICS PROFESSIONAL

Your work includes picking, packing, shipping, and receiving goods. Education in the logistics industry and knowledge of the SAP system are an advantage for you in this position.

We value a professional and productive attitude to work, a customer-oriented mindset, good interaction, and teamwork skills, as well as an exact and disciplined approach to work. You will have an opportunity to develop your own skills and be involved in production development. At Arnon, you will be able to become a part of a cooperative and evolving organization where personnel is one of our core values. A good team spirit pervades throughout our work community, and our personnel are very committed to the company. An extensive well-being benefit, personnel fund, and comprehensive occupational health care are especially valued by our staff.

For more information on the position, please contact Johan Söderqvist, Production Manager, johan.soderqvist@arnon.se.

Diese Stelle ist abgelaufen.

Jobs that may interest you

Montör / Assembler, Österhaninge

Angeboten von:  ARNON OY
Arbeitsplatz: Sweden
ARNON AB i Österhaninge erbjuder tillsvidareanställning Tillfälle att få arbeta med montering av STYRSKÅP I arbetet ingår montering av el- och automationsskåp. För att lyckas i jobbet krävs att du har en adekvat utbildning inom elektroteknik och att du kan läsa elektriska kretsscheman. Vi uppskattar ·en professionell hårt arbetande attityd ·ett kundbaserat tänkande ·god samarbetsförmåga ·egna initiativ ·ett noggrant och... Erfahren Sie mehr
EOJD