Partner-Websites:EURESELA

Park Škocjanske jame, Slovenija

von: Slovenia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z zavarovanim območjem na podlagi Zakona o regijskem parku Škocjanske jame in petletnega načrta upravljanja. Med aktivnosti zavoda med drugim sodijo nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v parku, spremljanje stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku, raziskovalne naloge in druge strokovne naloge, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanj, sodelovanje z lastniki nepremičnin v parku, vzdrževanje jamske in parkovne infrastrukture, skrb za muzejske zbirke in vodenje obiskovalcev po zavarovanem območju.
Pri slednjem si prizadevamo strokovno predstaviti svetovno dediščino obiskovalcem na način, da bi obiskovalci v čim večji meri doživeli avtentičnost jamskega okolja. Poleg tega smo pomembna informacijska točka o ostalih zavarovanih območjih in turističnih ponudnikih na lokalni in regionalni ravni.

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.