Partner-Websites:EURESELA

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

Позиция за: стажант в производствена компания в миннодобивен сектор.

Изисквания:

 • Студенти 3/4-ти курс, завършили бакалавърска/магистърска програма с инженерна специалност с насоченост към сектора;
 • Силна мотивация за професионално развитие и усъвършенстване;
 • Желание за работа в реални условия;
 • Период на стаж от 3 до 6 месеца .

Ние предлагаме:

 • Възможност за придобиване на нови знания и развитие в мултинационална компания;
 • Предизвикателна работна среда с екип от професионалисти;
 • Специфична и професионално подготвена програма за обучение за периода на стажуване.
 • Участие в производствения процес, и подпомагане спазването на технологичните изисквания към суровината, материалите и готовата продукция.
 • Запознаване и обучение в оперативна комуникация с Ръководители на отдели и служители от всички структурни звена и обекти на дружеството.

Условия на труд и работна среда:

 • Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден, редовна смяна.
 • Реална работна среда – находища и карирери, фабрика, ЛИК (лабораторно изпитвателен комплекс), администрация.
 • Работа при специфична организация на труда в обект на компанията: фабрика, администрация.
 • При взаимно желание, на най-добре представилите се стажанти, Каолин ЕАД ще даде възможност да продължат развитието си като служители на компанията.

Ако офертата отговаря на Вашите очаквания, моля изпратете актуално CV на e-mail адреси: rpeeva@kaolin.bg и staj@kaolin.bg  .

Моля не забравяйте да посочите контакт за връзка. Одобрените кандидати ще бъдат потърсени за събеседване.

 

EOJD