Partner-Websites:EURESELA

Каолин ЕАД

von: Bulgaria

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

КАОЛИН ЕАД е минно-добивна компания, част от германската Кварцверке Гмбх със седалище във Фрехен, Германия.
Основна дейност на Каолин ЕАД е добивът и преработката на индустриални минерали в 8 фабрики в Блгария, както и в дъщерни дружества в Сърбия и Украйна.

Дружеството предлага материали с приложение в строителството, леярската промишленост, филтрацията на питейни води, производството на фуражи и още много други сфери на икономиката. Продуктовото портфолио се разгръща в близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен каолин, варовик, доломит, фелдшпат, глина.

Stellenangebote

Trainee

Angeboten von:  Каолин ЕАД
Arbeitsplatz: Bulgaria
Позиция за: стажант в производствена компания в миннодобивен сектор. Изисквания: Студенти 3/4-ти курс, завършили бакалавърска/магистърска програма с инженерна специалност с насоченост към сектора; Силна мотивация за професионално развитие и усъвършенстване; Желание за работа в реални условия; Период на стаж от 3 до 6 месеца . Ние предлагаме: Възможност за придобиване на нови знания и развитие в мултинационална компания; Предизвикателна работна среда с екип от професионалисти; Специфична и професионално подготвена програма за обучение за периода на стажуване. Участие в производствения процес, и подпомагане спазването на технологичните изисквания към суровината, материалите и готовата продукция. Запознаване и обучение в оперативна комуникация с Ръководители на отдели и служители от всички структурни звена и обекти на дружеството. Условия на труд и работна среда: Петдневна работна седмица, 8 часов работен ден, редовна смяна. Реална работна среда – находища и карирери, фабрика, ЛИК (лабораторно изпитвателен комплекс), администрация. Работа при специфична организация на труда в обект на компанията: фабрика, администрация. При взаимно желание, на най-добре представилите се стажанти, Каолин ЕАД ще даде възможност да продължат развитието си като служители на компанията. Ако офертата отговаря на Вашите очаквания, моля изпратете актуално CV на e-mail адреси: rpeeva@kaolin.bg и staj@kaolin.bg . Моля не забравяйте да посочите контакт за връзка. Одобрените кандидати ще бъдат потърсени за събеседване. Erfahren Sie mehr
EOJD