Snells Entreprenad AB

von: Sweden

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Snells Entreprenad AB has the center of its operations at the mining industry in northern Sweden and manages parts of Kaunis Irons mining area in Kaunisvaara, as well as LKAB's mining area in Gällivare. In Måttsund, outside Luleå, Snells Betong & Ballast AB operates a state-of-the-art concrete factory. The company's machinery consists of, among other things, loaders, excavators, graders, tracked excavators and trucks and can therefore perform most types of construction. Transport, loading and crushing are part of the services provided to the mining companies. Snells performs mobile crushing contracts throughout Nordkalotten and also has a number of own quarries in Norrbotten where ballast is produced. At present, the company has over 120 employees within the company.

Snells Entreprenad AB har tyngdpunkten av verksamheten riktad mot gruvindustrin i norra Sverige och bemannar delar av Kaunis Irons gruvområde i Kaunisvaara, samt LKAB:s gruvområde i Gällivare. I Måttsund, utanför Luleå, bedriver Snells Betong & Ballast AB en toppmodern betongfabrik. Företagets maskinpark består av bland annat lastmaskiner, grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och lastbilar och kan därför utföra de flesta typer av entreprenader. Transport, lastning och krossning är en del av de tjänster som utförs åt gruvbolagen. Snells utför mobila krossningsentreprenader över hela Nordkalotten och har även ett antal egna täkter i Norrbotten där det produceras ballast. I dagsläget har företaget drygt 120 anställda inom koncernen.

Stellenangebote

UTBILDARE/MASKINFÖRARE

Angeboten von:  Snells Entreprenad AB
Arbeitsplatz: Sweden
UTBILDARE/MASKINFÖRARE Nu söker vi dig som vill vara med och förbättra vår verksamhet i gruvan i Kaunisvaara, genom att stärka våra befintliga och nya maskinförare. Tjänstebeskrivning Utbildaren kommer att arbeta dagtid på plats i gruvan i Kaunisvaara för att höja kompetensen på befintlig och ny personal när det kommer till användandet av våra maskiner och systematiskt underhåll. I början av... Erfahren Sie mehr