Partner-Websites:EURES

Valsts nekustamie īpašumi

von: Latvia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

“Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. VNĪ šobrīd īsteno 34 nozīmīgus attīstības projektus aptuveni 154 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām, lai nodrošinātu to, ka ilgtermiņā visas valsts sektora iestādes varētu strādāt mūsdienīgās, labi apsaimniekotās un energoefektīvās telpās. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 450 nekustamo īpašumu adresēm ar 1200 ēkām 1,1 milj. m2 platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 milj. m2 platībā. Uzņēmumā strādā 485 darbinieki.

Stellenangebote

Keine Ergebnisse.