Partner-Websites:EURESELA

Siemens, s.r.o.

von: Czechia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Siemens Česká republika patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Firma Siemens na Českém území působila již koncem 19. století, po pádu komunismu se vrátila roku 1990. K roku 2019 vytváří více než 13 tisíc pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury. 

EOJD