Partner-Websites:EURESELA

Glencore Agriculture Czech

von: Czechia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

Jsme jedinou společností mezinárodní skupiny Glencore International v České republice, spadající pod zemědělskou divizi Glencore Agriculture se sídlem v Rotterdamu. Zabýváme se obchodováním s agrokomoditami a výrobou řepkového oleje. 

Na český trh jsme vstoupili v roce 2011 skoupením závodu, jehož historie sahá až do 19. století. Schichtovy závody bývaly synonymem pro rozvoj, úspěch úspěšného a sociálně zodpovědného zaměstnavatele. Tuto historii chápeme jako závazek a odkaz, ke kterému je třeba se s úctou a odpovědností hlásit. 

Nyní působíme na trhu práce jako silný a zodpovědný zaměstnavatel. Ctíme principy etiky, ekologie, společenské odpovědnosti a podporujeme rozvoj vědy a výzkumu. Snažíme se podporovat kulturní, sportovní a vzdělávací vyžití našich zaměstnanců.

Jsme moderní obchodně-výrobní společnost s širokou možností pracovního uplatnění ve výrobě, v laboratoři, marketingu, obchodu, logistice a v personalistice. Všichni společně pracujeme na tom, aby jméno společnosti a naše produkty získaly významné místo na  trhu.

EOJD