Partner-Websites:EURES

BTA Baltic Insurance Company

von: Latvia

Die Organisation ist für die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen angemeldet::

BTA Baltic Insurance Company is the insurance market leader in the Baltic States, offering a broad range of non-life insurance services. We are characterized by innovation, efficiency and a professional team of nearly 1000 employees in the entire Baltic region.  We dispose of rich resources to evolve together – as an enterprise, as well as a member of society.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA Baltic Insurance Company” ir apdrošināšanas tirgus līderis Baltijas valstīs, kas piedāvā plašu nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Mūs raksturo inovācijas, efektivitāte un profesionāla komanda ar teju 1000 darbiniekiem visā Baltijā. Mums ir bagātīgi resursi augt kopā – gan kā uzņēmumam, gan kā sabiedrības loceklim.

EOJD