Partner-Websites:EURESELA

Dieses Angebot ist abgelaufen

Sie können sich nicht mehr auf dieses Stellenangebot bewerben. Rufen Sie bitte die Liste aller verfügbaren Stellen auf, um ein gültiges Angebot zu finden.

Das Stellenangebot ist auf folgender Veranstaltung verfügbar:

 • A munkaterületén található gépek, berendezések szakszerű üzemeltetése
 • A munkaterületén lévő gépek, berendezések beállítása, átállások, esetleges korrekciók esetén, valamint ezek dokumentálása.
 • A munkaterületén lévő gépek, berendezések, szerszámok épségének és tisztaságának biztosítása ill. az ezzel szemben támasztott követelmények betartása.
 • A napi és heti karbantartási feladatok elvégzése.
 • A heti és napi termelési tervekben megadott termékmennyiségek folyamatos ellenőrzése.
 • A munkaterületén végzett szerelési és egyéb műveletek folyamatos ellenőrzése, doku-mentálása minőségi és technológiai oldalról.
 • A munkaterületén gyártott félkész és kész-termékek előírt minőségének biztosítása és folyamatos ellenőrzése.
 • Az általa ill. munkatársai által észlelt minőségi és technológia eltérések esetén a minőségbiztosítás azonnali értesítése és a hiba okának elhárítása.
 • Amennyiben a hiba okának feltárásában vagy ennek kijavításában munkaköri hatásköre, szakmai ismeretei vagy a hiba jellege aka-dályoztatná, akkor köteles az illetékes rész-legek felelőseit azonnal értesíteni és a hiba megszüntetéséig az adott munkahelyen a munkavégzést leállítani (minőségbiztosítás, gyártás előkészítés, karbantartás, termelés)
 • Észrevételeivel, javaslataival segíteni a folyamatos minőségjavító intézkedések ki-dolgozását és bevezetését.
 • A munkatársak motiválása, csapatmunka erősítése
 • A csoporton belüli és kívüli munkatársi kapcsolatainak ápolása és folyamatos javítása.
 • Az új munkatársak betanítása, képzése, folyamatos ellenőrzése, valamint beillesztése a csoportos munkavégzésbe.
 • A továbbképzéseken és az oktatásokon elsajátított ismeretek alkalmazása ésbetartatása a mindennapi munkavégzés folyamán
 • Környezet-, Tűz-, Munkavédelem és Egészségügyi előírások betartása

 

 

 

Diese Stelle ist abgelaufen.
EOJD