Partner-Websites:EURESELA

Stellen

Primary tabs

164 Ergebnisse zu Angeboten

Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от известното семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте, за нас е удоволствие! Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и менажира шест 4-звездни хотели и един 3-звезден в кк Златни пясъци: Арабела, Болеро, Вистамар, Метропол, Енканто, Мареа и Фореста. Всички хотели работят по схемата Ultra All inclusive, два от тях са само за възрастни 16+. Ние търсим да назначим Организатор маркетинг продажби. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: - Организира продажбите на хотелите от веригата на международния и български пазар, идентифицира пазарани възможности за развитие и позициониране на продукта; - Развива краткосрочни и дългосрочни маркетингови стратегии на хотелската верига; - Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните туристически услуги; - Изготвя анализи за ценовото и продуктово позициониране на хотелите спрямо конкурентите в страната и чужбина по различни пазари и партньори; - Участва в подготовката на търговско-икономическата политика на дружеството и неговото позициониране на пазара; - Участва в процеса на външнотърговски преговори с партньори по различни пазари; - Участва в изготвянето на проекти на каталози и други рекламни материали; - Следи за качествената и професонална презентация на хотелската верига в онлайн и печатни материали на различните пазари; - Организира и води опознавателните обиколки на настоящи и бъдещи партньори в Грифид хотели; - Изготвя специални оферти с цел стимулиране на различните пазари и оптимизиране на заетостта в хотелите; - Съвместно с маркетинг и PR отдела на компанията организира презентации и подготвя участието на Грифид Хотели на туристически борси и изложения; - Присъства и представя продукта на хотелската верига като се стреми да наложи разпознаването на марката сред настоящи и потенциални клиенти; - Извършва маркетингови проучвания на пазарите,подготвя и предоставя периодично информация за състоянието им и тенденции за развитието им; - Анализира потребностите на пазара от предлаганите туристически услуги; - Представя на ръководството на дружеството пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика при разработването на рекламни кампании; - Изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи в областта на маркетинга; - Отговаря за точността и верността на съставяните от документи, анализи, прогнози; - Отговаря за качеството и сроковете на изпълнение на възложената му работа. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: - Образование: Висше образование в областта на продажби и маркетинг; - Матаматически и аналитични умения, познания на теорията и водещата практика в областта на маркетинга и рекламата са предимство; - Опит: Минимум 3-годишен предишен опит на подобна ръководна позиция в хотелски комплекс, хотелска верига, туристическа агенция или туроператорска фирма; - Технически умения: Отлични компютърни умения с Office пакет, хотелска програма Clock Evolution, платформа BISTRO и др.; - Умение за вземане на решение: Умението да се преценява реалната систуация и да се предложи и вземе правилното решение, като и приоритизиране на задачите, е от ключова роля за успешния Ръководител продажби. Бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности - Лидерски и организационни умения: Умения да определя, разпределя и контролира наверменното изпълнение на поставените задачи в екипа на отдел Продажби Грифид хотели. Умение за работа с клиенти и за екипна работа. - Езикови умения: Отлично ниво на владеене на английски и немски език, писмено и говоримо. - Работа в динамична среда: Адаптивност и умение за работа в среда на абсолютна динамика са приоритет. - Дисциплина: Висока лична дисциплина и отговорност в работата. - Коректност: Коректност в работата и в отношенията с клиентите, бизнес партньори и колеги. Конфиденциалност към работодателя. - Инициатиност: Творчески подход в работата и желание за нововъведения; стремеж за изучаване и прилагане на новостите и за повишаване на образованието и професионалната квалификация. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: - Целогодишна ангажираност; - Атрактивно възнаграждение; - Служебен автомобил; - Службен телефон; - Работа в млад и динамичен екип, в престижни хотели с най-висока оценка за задоволство на гостите; - Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията; Erfahren Sie mehr

Главен готвач

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! „Хотелско мениджърска компания “ЕООД - Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига с 20 години опит в туристическия бранш, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. Във връзка с разрастване дейността на компанията, „Хотелско мениджърска компания“ ЕООД търси да назначи на трудов договор за своя екип ГЛАВЕН ГОТВАЧ. Описание на длъжността: - отговаря за кухните на бюфет и а ла карт ресторантите в хотелския комплекс - организира и контролира осъществяването на цялостната дейност на КУХНЯТА/ КУХНИТЕ в съответния хотел; - контролира работата на кухненския персонал, изготвя работния график за работа на персонала; - отговаря за качеството на кухненската продукция; - проявява гъвкавост и адаптивност към желанията на гостите; - контролира спазването на бюджетираната разходна норма, следи наличностите и изготвя заявки за стоки; - контролира доставките и приемането на стоките; - следи и се стреми да поддържа постоянно висок рейтинг на задоволство сред гостите; - отговаря за спазване на процедурите и воденето на записи по системата за качество ISO 9001:2008/ НАССР; - следи спазване хигиенните мерки от страна на кухненския персонал във връзка с COVID 19 и протоколите на хотелския комплекс Изисквания към кандидата: - Предишен опит на подобна позиция във висококатегориен ресторант или хотел; - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; - Организационни и лидерски умения; Ние сме модерна компания с утвърдени лидерски позиции в бранша. Ние сме коректни, отговорни и ценим служителите и гостите си. Ако желаете да сте част от нашия екип, ние предлагаме: Ние предлагаме: - Атрактивно възнаграждение; - Целогодишна ангажираност; Erfahren Sie mehr

Главен Сладкар

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява 7 висококатегорийни хотела, които работят по схемата Ultra All inclusive. Описание на длъжността: - организира и контролира осъществяването на цялостната дейност на сладкарската продукция; -контролира работата на кухненския персонал, изготвя работния график за работа на персонала; -отговаря за качеството на кухненската продукция; -проявява гъвкавост и адаптивност към желанията на гостите; - контролира спазването на бюджетираната разходна норма, следи наличностите и изготвя заявки за стоки; - контролира доставките и приемането на стоките; - следи и се стреми да поддържа постоянно висок рейтинг на задоволство сред гостите; - отговаря за спазване на процедурите и воденето на записи по системата за качество ISO 9001:2008/ НАССР; Изисквания към кандидата: - Предишен опит ; - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; - Организационни и лидерски умения; Ние сме модерна компания с утвърдени лидерски позиции в бранша. Ние сме коректни, отговорни и ценим служителите и гостите си. Ако желаете да сте част от нашия екип, ние предлагаме: Ние предлагаме: - Атрактивно възнаграждение; - Целогодишна ангажираност; За предстоящия туристически сезон 2021, търсим да въведем в стандартите на работа на веригата и назначим Сладкари Изисквания към кандидата: Предишен опит на подобна позиция е предимство; Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; Ние предлагаме: Атрактивно възнаграждение Работа в млад и динамичен екип; Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията; Erfahren Sie mehr

ФРОНТ ОФИС МЕНИДЖЪР

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
ФРОНТ ОФИС МЕНИДЖЪР Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. За туристически сезон 2021, "Бранд Хотели" ЕООД, търси да назначи на временен трудов договор със сезонна заетост и да въведе в стандартите на работа на веригата Фронт Офис Мениджър. Описание на длъжността: - Организира и ръководи цялостната дейност на рецепция по посрещане, настаняване, даване на информация, изпращане на гостите на хотела; - Отговаря за спазването на финансовата дисциплина от администраторите, за правилното и точно изготвяне на сметки, отчети и справки и ежедневно ги контролира; - Обработва резервации и следи за промени по тях; - Посреща, настанява, дава информация, изпраща гостите на хотела; - Изпълнява безупречното обслужване на гостите на хотела по време на целия им престой; - Организира и поддържа връзките на отдела с останалите звена в организационната структура по повод желания и рекламации от страна на клиентите; - Изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Изисквания към кандидатите: - езиковите познания са решаващи за избора. Търсим кандидати с отлични познания по НЕМСКИ език ( или ФРЕНСКИ ЕЗИК ) и английски като втори чужд език; - гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; - предишен опит във висококатегориен хотел; - предишен опит с Clock Front/Evolution е предимство. Ние предлагаме: - атрактивно възнаграждение; - работа в млад, динамичен и професионален екип, във верига с високи стандарти и утвърдено име на пазара; - добра възможност за високо мотивирани и амбициозни хора с опция за целогодишна заетост. Моля, изпращайте Вашите автобиографии, придружени със снимка. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Erfahren Sie mehr

Хост/еса

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява 7 висококатегорийни хотела, които работят по схемата Ultra All inclusive. За предстоящия туристически сезон 2021, "Хотелско мениджърска компания" ЕООД, търси да назначи на трудов договор със сезонна заетост и да въведе в стандартите на работа на веригата Хост/еса. Описание на длъжността: -Посреща и настанява гостите на ресторанта, в постоянен контакт с тях, като следи за удовлетвореността им; - Събира коментари, мнения и препоръки от гостите, с цел подобряване на обслужването; - Следи за поддържането на безупречен търговски вид на заведението,както и за комфорта на гостите; - Стреми се да поддържа постоянно висок рейтинг на задоволство; - Спазва стандартите за работа в компанията; Изисквания към кандидата: - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; - Владеене на немски и английски език. Ние предлагаме: - Атрактивно и коректно възнаграждение; - Настаняване и/или транспорт до работното място; - Работа в млад и динамичен екип; - Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията; Erfahren Sie mehr

Рехабилитатор

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. За туристически сезон 2021, "Бранд Хотели" ЕООД, търси да назначи на временен трудов договор със сезонна заетост Рехабилитатор в Меди спа център. Изисквания към длъжността: - Предишен опит като масажист в СПА център; - Завършено образование / или студенти / - рехабилитация или кинезитерапия; - Владеене на поне един чужд език - английски, немски, френски или руски; - Сертификат за завършен курс по аюрведа е с предимство или друг вид източни масажни техники. Ние предлагаме: - Работа в млад и динамичен екип; - Възможност за развитие и израстване в рамките на компанията; - Атрактивно възнаграждение; - Транспорт до и от работното място; Моля, изпращайте автобиография със снимка като ясно указвате Ref No на длъжността, за която кандидатствате. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Гарантираме конфиденциалност относно получената информация. Erfahren Sie mehr

Шеф аниматор

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! „Хотелско мениджърска компания “ЕООД - Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига с 20 години опит в туристическия бранш, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. Във връзка с разрастване дейността на компанията, „Хотелско мениджърска компания“ ЕООД търси да назначи на трудов договор за своя екип Ръководител отдел Анимация Описание на длъжността: - Отговаря за изготвянето на стандартите за работа,план - програма относно дневната и вечерна анимация, договарянето на външни шоу програми, набирането на персонал и неговото обучение. - Отговаря за изготвянето и контрола на фирмената концепция и стандартите за работа в звено Анимация, както и за водената политика и отношение към туриста. - Назначеният на тази длъжност е отговорен за управлението на всички дейности по обслужването в звено Анимация, като подсигурява удовлетворението на клиентите, създава стандартите за работа и контролира тяхното прилагане . - Осигурява едновременно той/тя и служителите да участват в обученията и програмите за развитие, които могат да усъвършенстват личните и стандартите на отдела. - Предвижда и поддържа всички материали и доставки и подсигурява тяхната наличност. - Контролира използването на оборудването и инструментите за работа. - Помага при изготвянето на годишния бюджет и го следи през цялата година, за да осигури спазването му. - Извършва няколко административни задължения, свързани с позицията, като например присъствие на срещи, писане на доклади, поддържане на ежедневен дневник, и др. - Работи в близост със служителите за да държи обслужването съобразно стандартите, дава обратна информация, извършва промени и поддържа позитивна екипна работа. - Провежда обучения за умения, които са изискани от ГРИФИД ХОТЕЛИ, за да се осигурява непрекъснато поддържане на качеството. - Координира и ръководи работата на директните си подчинени. - Открива и развива служителите с висок потенциал и информира по-висшестоящите му за тях. - Открива необходимостта от обучение, разработва план за обучението и получава одобрението на ГРИФИД МЕНИДЖЪРА за да се извършат. Изисквания към кандидата: - Предишен опит на подобна позиция във висококатегориен ресторант; - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип; - Владеене на поне 2 чужди езика: първи немски, втори английски, френски или руски; - Организационни и лидерски умения; - Добри познания на Microsoft Office: Excel и Word, Познания на “Clock”, “+/-“ Ние сме модерна компания с утвърдени лидерски позиции в бранша. Ние сме коректни, отговорни и ценим служителите и гостите си. Ако желаете да сте част от нашия екип, ние предлагаме: - Атрактивно възнаграждение; - Целогодишна ангажираност; - Работа в млад и динамичен екип; - Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията; Erfahren Sie mehr

Техник хотелска поддръжка

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Техник хотелска поддръжка Ако търсите: - Целогодишна работа на трудов договор; - Мотивиращо и редовно изплащано възнаграждение; - Осигурен безплатен транспорт до работното място; - Динамична работна среда в голяма компания с професионален екип; Ако имате: - Техническо или инженерно образование; - Опит с изграждане и/или поддръжка на хотелски и сградни инсталации; - Умения за работа под напрежение и справяне с критични ситуации; - Желание за работа в сътрудничество със служители от разични структури от дейността на хотелската експлоатация; Тогава заповядайте при нас! Станете част от голямото семейството на Грифид Хотели (- българската хотелска верига с 20 годишна традиция, с повече от 100 национални и международни отличия за качество, портфолио от 7 хотела и екип от мотивирани професионалисти. Одобрените кандидати ще сключат трудов договор с фирма Грифид Холи ЕООД. Erfahren Sie mehr

БАР МЕНИДЖЪР

Angeboten von:  GrifidHotels
Arbeitsplatz: Bulgaria
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! „Хотелско мениджърска компания “ЕООД - Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига с 20 години опит в туристическия бранш, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. Във връзка с разрастване дейността на компанията, "Хотелско мениджърска компания" ЕООД търси да назначи на трудов временен трудов договор за своя тийм БАР МЕНИДЖЪР ЗА СЕЗОН 2021 Описание на длъжността: - Вие отговаряте за цялостната дейност по организация и контрол на баровете в хотелския комплекс по формулата Ultra All Inclusive. - Организирате работата на екип бармани и сервитьори, като контролирате качественото обслужване на клиентите. - Отговаряте за контрола и поддържането в безупречен търговски вид на баровете, като следите постоянно за комфорта на гостите. - Отговаряте за осигуряването на напитки във всички заведения в хотелския комплекс. Следите и контролирате качеството на издадената продукция, нейната презентация и спазването на бюджетираната разходна норма./ - В контакта си с клиентите, вие отговаряте за специални изисквания и коментари от тяхна страна. - Следите и се стремите да поддържате постоянно висок рейтинг на задоволство сред гостите. - Отговаряте за спазване на процедурите и водене на записи по системата за качество HACCP. - Следи спазване хигиенните мерки от страна на баровия персонал във връзка с COVID 19 и протоколите на хотелския комплекс Изисквания: - Опит на подобна позиция - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип - Владеене говоримо на поне 2 чужди езика: немски, френски английски или руски - Организационни и лидерски умения Ние сме модерна компания с утвърдени лидерски позиции в бранша. Ние сме коректни, отговорни и ценим служителите и гостите си. Ако желаете да сте част от нашия екип, ние предлагаме: - Атрактивно възнаграждение - Работа в млад и динамичен екип - Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията Erfahren Sie mehr
Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал? Желаете ли да сте част от семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости? Заповядайте! Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и управлява седем висококатегорийни хотели в кк Златни пясъци. Всички хотели работят по схемата All/ Ultra All inclusive. За туристически сезон 2021, "Хотелско Мениджърска Компания" ЕООД, търси да назначи на временен трудов договор със сезонна заетост и да въведе в стандартите на работа на веригата Мениджър Връзка с гостите/Guest relation manager Вашите задължения: Вие представлявате хотелския мениджмънт в разрешаването на въпроси, свързани с гостите на хотела. Информирате се за нуждите и очакванията на гостите с цел да подсигурите тяхната удовлетвореност. Изграждате професионален и позитивен имидж на хотела и имате решаваща роля за първото и последно впечатление, с което гостът ще остане за хотела. Изисквания: - Гъвкавост, адаптивност и способност за работа в екип - Езикови познания – Немски, френски (е предимство), английски език - Опит в подобна работа с гости - представител, рецепция за предпочитане на ръководна длъжност - Компютърни умения: MS Office Ние сме модерна компания с утвърдени лидерски позиции в бранша. Ние сме коректни, отговорни и ценим служителите и гостите си. Ако желаете да сте част от нашия екип, ние предлагаме: - Атрактивно възнаграждение - Добър социален пакет - Работа в млад и динамичен екип, в престижни хотели с най-висока оценка за задоволство на гостите - Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията Erfahren Sie mehr