Partner-Websites:EURESELA

Stellen

Primary tabs

48 Ergebnisse zu Angeboten

Инженер, механик

Angeboten von:  ALCOMET AD
Arbeitsplatz: Bulgaria
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служители на длъжност Инженер, механик. Основни функции и задължения - Ръководи екип от механици в структурата на ремонтна дирекция при настройката, инсталирането, механичната, хидравличната и пневматичната поддръжка и ремонт на машините и оборудването, както и при изработката на метални части и инструменти. - Запознава се с производствената програма на цеха или участъка и на тази база изготвя разчета по време за ремонтните работи. - Открива и предлага възможности за оптимизиране на производствения процес. - Работи в сътрудничество с ръководството на цеха, за да идентифицира възможности за подобряване условията на работа и използването на работното оборудване с цел постигане на максимална ефективност и снижаване на разходите при запазване качеството на продукцията. Изисквания към кандидатите 1. Образование, професионални умения, опит Висше техническо образование, квалификация машинен инженер, инженер-механик. Способност за боравене с техническа документация Опит на подобна позиция – 2 години Английски език – работно ниво 2. Личностни умения Организационни и ръководни умения. Умение за поемане на отговорност. Креативност, способност за откриване на оптимални решения. Erfahren Sie mehr

Инженер, конструктор

Angeboten von:  ALCOMET AD
Arbeitsplatz: Bulgaria
Основни функции и отговорности: - Създава подробни конструктивни чертежи и схеми; - Извършва инженерни изчисления във връзка с ремонта, поддръжката и модернизацията на оборудването; - Конструира нови машини и съоръжения, модернизира наличните с цел повишаване производителността, подобряване качеството и икономия на суровини, материали и енергийни ресурси. Изисквания към кандидатите: - Висше техническо образование - машинен инженер; - Много добра компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/; - Работа с 3D софтуер за проектиране SOLIDWORKS; - Работа с 2D софтуер за чертане AutoCAD, AutoCAD Mechanical; - Комуникационни умения за работа в проектантски eкип; - Познаване на материали, технологии и детайли; - Стремеж към усвояване на нови знания и професионално усъвършенстване; - Опит на подобна позиция в производствено предприятие е предимство. Личностни умения: - Прецизност и усет към детайла - Аналитично мислене - Инициативност и енергичност - Умения за работа в екип - Теоретична подготовка и възможности за разработване на нестандартни решения Erfahren Sie mehr

Compute Engineer with German

Angeboten von:  Modis Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
Connecting businesses and tech talents in a fast-changing world. This is what describes best the mission of Modis as a global leader in workforce, skilling, and consulting solutions for our partners. As part of the Adecco Group, our brand is present in 20 countries delivering services and solutions in the so-called “Smart Industry” areas and employing 30,000 people. With more... Erfahren Sie mehr

Cybersecurity Solution Specialist

Angeboten von:  Modis Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
Connecting businesses and tech talents in a fast-changing world. This is what describes best the mission of Modis as a global leader in workforce, skilling, and consulting solutions for our partners. As part of the Adecco Group, our brand is present in 20 countries delivering services and solutions in the so-called “Smart Industry” areas and employing 30,000 people. With more... Erfahren Sie mehr
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция "Монтьор по изпитване на ел. съоръжения", който да се присъедини към екипа на технологично направление Ел. ремонт в гр. Девня Резюме на длъжността:: - Осъществява дейности, свързани с проверка и настройка на релейни защити и автоматики на ел. съоръжения и ел. оборудване; - Участва в поддържането и ремонтирането на ел. оборудването, кабелните мрежи, ел. съоръженията в ГПП и цеховете на “Агрополихим” АД, както и на външни обекти; - Извършва замервания по Охрана на труда; - Извършва Високоволтови изпитания на: Лични Предпазни Средства, Силови кабели, Високоволтови двигатели, Силови трансформатори, Токови трансформатори и други съоръжения и апарати, които изискват висококвалифицирана електро поддръжка. Изисквания към кандидатите: - Завършено средно специално или висше образование; - Да притежава най-малко трета квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. - Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: - Възможност за професионално развитие и обучение; - Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; - Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите. Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Erfahren Sie mehr

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Angeboten von:  Агрополихим АД
Arbeitsplatz: Bulgaria
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция Електромонтьор, който да се присъедини към екипа на Ел. ремонт в гр. Девня Резюме на длъжността: ∙ Поддържане нормален режим на работа на ел. съоръжения и електрически уредби до и над 1000 V; ∙ Ремонт и поддръжка на ел. оборудване, кабелни мрежи, ел. съоръжения; ∙ Обслужване на ел. уредби и съоръжения. Изисквания към кандидатите: ∙ Средно образование по електротехническа специалност; ∙ Познания по наредби за устройство на електрическите уредби и техническа експлоатация на енергообзавеждането; ∙ Професионален опит при работа с ел. съоръжения и ел. уредби до и над 1000 V е предимство; ∙ Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; • Възможност за професионално развитие и обучение; • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Erfahren Sie mehr
Римакем ЕООД е дъщерна компания на Агрополихим АД с дейност качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в дружеството, водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служителя. Като част от семейството на Агрополихим АД, Римакем ЕООД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители. Компанията обявява конкурс за свободна позиция "Електромонтьор автоматизация на производството", който да се присъедини към екипа на технологично направление КИП и А в гр. Девня Резюме на длъжността: • Извършва диагностика и ремонт на технически средства за автоматизация по различните линии за производство. Изисквания към кандидатите: • Завършено средно специално или висше образование - специалност ,,Автоматизация на производството” или сродни; • Опит по специалността -предимство; • Знания относно принципите за измерване на неелектрически величини; • Хардуерни познания – цифрова и аналогова техника; • Мотивация за работа, добра комуникативност, умения за работа в екип. Компанията предлага: • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки; • Възможност за професионално развитие и обучение; • Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите. Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД. Erfahren Sie mehr

Senior DevOps Engineer

Angeboten von:  CATRO Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
Our client crafts advanced on-line gaming software and solutions, which power some of the world's top casino operators. The company has brought the long-standing expertise from their land-based casino games into the world of iGaming. We are growing rapidly through constant innovation, consumer-centric approach and impeccable quality. Due to the increasing complexities and future challenges of our innovative software solutions,... Erfahren Sie mehr

(Associate) CAD Engineer

Angeboten von:  Melexis Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
Interested in the perfect mix between the world of IT and microelectronics? Challenged by operating through different R&D domains flavouring from solution design&implementation towards supporting different EDA platforms? Bitten by the high-tech bug? Well ... we're looking for a new CAD engineer to join our team! YOUR FUTURE JOB As a CAD Engineer at Melexis, you will assure the installation... Erfahren Sie mehr

(Associate) Physical Design Engineer

Angeboten von:  Melexis Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
YOUR FUTURE JOB As an (Associate) Physical Design Engineer at Melexis, you will be part of our global Digital Design team which is responsible for the IC’s synthesis, placement and routing. More specifically, you will Follow our internal digital flow and support the front-end team Participate in releasing to production (from 1 to 3 integrated circuits per year) Ensure that... Erfahren Sie mehr
EOJD