Partner-Websites:EURESELA

Stellen

Primary tabs

48 Ergebnisse zu Angeboten

Data Scientist

Angeboten von:  A1 Bulgaria
Arbeitsplatz: Bulgaria
Maybe there is a lot more to learn about the first mobile provider in Bulgaria, which showed what 5G is? We are also much into IT. So currently, we are on the look for a Data Scientist for our OSS team. What you are going to do: Grasp the essentials of complex problems from different business areas – we don’t... Erfahren Sie mehr

2nd Level Technical Support Engineer

Angeboten von:  A1 Bulgaria
Arbeitsplatz: Belgium
In order to truly grow and be competitive in the fast paced digital market we need to make sense of the enormous amounts of data passing through our network. And with your individual problem solving abilities you can help us to create a new information-based A1. This is why we are on the look for a second level Technical Support... Erfahren Sie mehr
Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден Инженер, проектант с код по НКПД 2142-6022 като избрания кандидат трябва да отговарят на изисквания както следва: 1. Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ по специалност "Топлотехника" или "Топлоенергетика" или техни производни. 2. Личностни изисквания и поведенчески характеристики:  Желание за развитие в областта на техническата паспортизация, проектирането и енергийната ефективност.  Прецизност, наблюдателност и добри организационни умения;  Аналитично мислене 4. Шофьорска книжка 5. Много добри компютърни умения (включително, но не само Microsoft Office продукти). 6. Наличието на проектантска правоспособност по специалността е предимство. Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение също могат да кандидатстват по обявата. Предлагаме 1. Интересни и предизвикателни професионални задачи 2. Работа в приветлива бизнес среда 3. Конкурентно възнаграждение Описание на направленията, в които работи фирмата: 1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради. 2. Проверка на котли и климатични инсталации 3. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. 4. Техническо обследване на сгради и изготвяне на технически паспорт 5. Проектиране и инженерингови услуги; 6. Изготвяне на технически/работни проекти на сгради за препоръчани в енергийното обследване мерки за спестяване на енергия Erfahren Sie mehr

machine engeneer

Angeboten von:  VEGA TEX LTD
Arbeitsplatz: Bulgaria
Maintenace of the machnery equpment in sewing manufacuting. Erfahren Sie mehr

Quality Engineer

Arbeitsplatz: Bulgaria
Together with our subsidiaries, we operate worldwide and rank among the leading companies for data communication solutions in vehicles. Our organization excels through continuous growth, a very high degree of innovation and excellent product quality. We supply many well-known car manufacturers and system suppliers. With approximately 5,000 employees at our locations in Germany, Czech Republic, China, USA and Mexico, our... Erfahren Sie mehr

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР

Angeboten von:  ОПТИКС АД
Arbeitsplatz: Bulgaria
ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше техническо образование в областта на електрониката (за предимство се счита средно специално образование в областта на електротехниката и електрониката) Познания и опит в разработването на аналогова и цифрова електроника; Познания и опит в PCB-CAD софтуер. Работа с Altium Designer се счита ЗА предимство. Познаване на етапите и методите на проектиране и производство. ОТГОВОРНОСТИ: Взима активно участие в анализа на характеристиките на новите продукти и участва в създаването на тяхната концепция и архитектура (блок схеми, модули и т.н); Проектира електрическата схема на устройството. Избира предварителна елементна база, отговаряща на различни изисквания: електрически характеристики, цена-производителност, консумация на енергия, физически размери и др. Прави инженерно-стойностен анализ; Проектира печатни платки на продукта съобразно EMI/EMC и механичните изисквания; Участва в етапи на сертифициране на продуктите; Създава пълната конструкторска документация: производствени файлове и технологични инструкции и има основна роля за подготовката на продукта за производство. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Erfahren Sie mehr
Обслужване, поддръжка и ремонт на плетачни машини за чорапи. Erfahren Sie mehr

Quality Specialist

Arbeitsplatz: Bulgaria
Your responsibilities Schedule, monitor and approve supplier part, material and project subcontractor service activities, as applicable; Plan and conduct, or ensure, required supplier assessments including assessment reporting and non-conformance reports; Operationally lead and fast execute upcoming supply issues like quality issues, late deliveries, non-conforming products or project services; Monitor and report supplier performance (KPIs), quality issues, and development actions; Define... Erfahren Sie mehr
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служител на длъжност Инженер, автоматизация на производството. Основни функции и задължения: • Поддържа софтуера и хардуера на съществуващите системи за управление на производствените процеси в основните цехове. • Съставя програми за управление на процеси на базата на различни видове софтуер за програмируеми контролери. • Работи със системи за контрол и събиране на данни от производствените процеси. Изисквания към кандидатите: • висше техническо образование със специалност Автоматика, Системи и управление, Автоматизация на непрекъснатите производства или аналогична; • опит на подобна позиция e предимство; • познаване на SIMATIC S7, WINCC, ControlLogix; • способност за създаване, изпълнение и разбиране на програми и скриптове; • аналитични умения и способност за решаване на проблеми; • добро владеене на английски език. Erfahren Sie mehr
„Алкомет“ АД е лидер в производството на валцовани и пресовани продукти от алуминий. Над 95% от продукцията на дружеството е за експорт, предимно за Европейския Съюз. За екипа си в отдел „Управление на качеството“ търсим да назначим Инженер качество, връзки с клиенти. Основни функции и задължения: ∙ Участва в процеса по планиране и отговаря за постигането на целите, свързани с качеството, съгласно изискванията на клиента и спецификацията на продукта; ∙ Координирано с Дирекция Управление на качеството и производствените звена, обсъжда и решава проблеми с качеството на продукта, в следствие на рекламации от клиентите или други вътрешни правила. ∙ Актуализира своевременно клиентските задания по отношение на качеството, за да се гарантира удовлетвореността на клиента. ∙ Информира Дирекция Управление на качеството и производствените звена по отношение на отзивите на клиентите и очакванията за качеството на продукта. ∙ Подготвя и актуализира всички необходими доклади / портали за качество според изискванията на клиентите (рекламации, 8D доклади, анализи и други) ∙ Участва в анализа на първопричините, идентифицира и разработва методологии за решаване на проблеми с качеството, предпирема мерки за подобряване. ∙ Подпомага дейностите по разработване на нови продукти, за да се избегнат проблеми свързани с качеството. ∙ Подготвя и поддържа документация за качество на продукта (Контролни планове, Контролни листи и т.н.) Изисквания към кандидатите: ∙ Завършено висше техническо образование; ∙ Опит на подобна позиция в производствена компания; ∙ Умение за разчитане и разбиране на техничска документация и обсъждането й с клиенти; ∙ Познание и опит в ISO 9001:2015. ∙ Познания и опит в IATF 16949:2016 ще се счита за предимство ( SPC, MSA, FMEA, PPAP) ∙ Познания по методите за контрол на качеството и квалификация за вътрешен одитор ∙ Добри комуникативни умения и умения за решаване на проблеми; ∙ Езикови умения – свободно владеене на английски език; ∙ Желание за непрекъснато усъвършенстване; ∙ Много добри компютърни умения; Erfahren Sie mehr
EOJD