Partner-Websites:EURESELA

Stellen

Primary tabs

21963 results for archive offers

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTIČNE INTENZIVNE TERAPIJE - EIIT, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo visokošolske strokovne izobrazbe - potrdilo o znanju italijanskega jezika - potrdilo o vpisu v register izvajalcev... Erfahren Sie mehr
OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE NA ODDELKU HEMODIALIZE. PRIPRAVA PACIENTA IN PRIKLJUČITEV PACIENTA NA DIALIZO. IZVEDBA POSTOPKA, ZAKLJUČEK IN BELEŽENJE POSTOPKOV V ZDRAVSTVENI DOKUMENT. ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO TER SKRB ZA ČISTO IN VARNO DELOVNO OKOLJE. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE TROIZMENSKO. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o visokošolski... Erfahren Sie mehr

Sourcing Manager

Angeboten von:  Orion Corporation
Arbeitsplatz: Finland
Please note that we can only accept applications submitted using our online application form at our career page. Thank you for your understanding. Orion Corporation operates in more than 20 countries, where we Orionees, 3200 in total, work in all kinds of positions. Among us there are Research Scientists, Laboratory Technicians, Engineers and IT Specialists as well as people working... Erfahren Sie mehr

Master Data Specialist / Tampere

Angeboten von:  ARNON OY
Arbeitsplatz: Finland
Etsimme nyt Tampereelle vakituiseen työsuhteeseen Master Data Specialistia Master Data Specialistina toimit SAP-käyttäjänä, joka vastaa tuotantoon liittyvän masterdatan luomisesta ja ylläpidosta. Kokemus SAP-järjestelmästä on tässä tehtävässä menestymisen kannalta välttämätön. Arvostamme erityisesti sähkö- ja automaatiokomponenttien tuntemusta, mikä on eduksesi tässä tehtävässä. Pohjakoulutukseltasi voit olla esimerkiksi datanomi tai tietojenkäsittelyn tradenomi. Työssä vaaditaan tarkkuutta, hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavuutta kuormituksen vaihdellessa. Englannin kielen osaaminen... Erfahren Sie mehr
Vi tillhandahåller industriell elektrifiering och automatisering som en komplett tjänst för våra utvalda kunder. Vi betjänar främst maskin-, utrustnings- och systemleverantörer inom segmenten marint, gruvdrift och förnybar energi. Vi har hjälpt våra kunder i över fyrtio år och har vuxit till en internationell automationsleverantör. Idag är vi Skandinaviens största automations- och ställverksleverantör. ARNON har över 250 experter som arbetar på... Erfahren Sie mehr
OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE NA ODDELKU HEMODIALIZE. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE TROIZMENSKO. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o visokošolski strokovni izobrazbi (zdravstvena nega in babištvo) - potrdilo o znanju italijanskega jezika... Erfahren Sie mehr
OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NAČRTA ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o srednji strokovni izobrazbi (zdravstvena nega... Erfahren Sie mehr
OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE TROIZMENSKO. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o strokovni izobrazbi (zdravstvena nega in babištvo) - potrdilo o znanju italijanskega jezika -... Erfahren Sie mehr
DELA IN NALOGE SO SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 6 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o zaključeni srednji strokovni izobrazbi (zdravstvena nega in babištvo) Erfahren Sie mehr
OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN PRIPRAVI NAČRTA ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI ODPUSTU PACIENTA, SPREMLJANJE, OPAZOVANJE, NADZOR PACIENTOV IN DOKUMENTACIJE. TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOČEN ČAS, 12 MESECEV OSTALI POGOJI - potrdilo o strokovni izobrazbi - potrdilo o strokovnem izpitu - potrdilo o... Erfahren Sie mehr