Партньорски сайтове:EURESELA

"Про Агро ЕООД"

from: Bulgaria

Организацията е регистрирана за участие в следното(ите) събитие(я):

Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула - гр. Грамада.