Партньорски сайтове:EURESELA
Career in Bulgaria
12 Януари 2021
Онлайн събитие

Работодатели, участващи в това събитие

218 изложител (и)участващ / и в това събитие

Berh-Hella Thermocontrol EOOD

British Bulgarian Business Association

Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry

Coca Cola European Partners

Concentrix Bulgaria