Партньорски сайтове:EURESELA
Career in Bulgaria
12 Януари 2021
Онлайн събитие

Работодатели, участващи в това събитие

218 изложител (и)участващ / и в това събитие

"Джесика"ЕООД

"Екоплант Продукт"

"Елика - Елеватор"ЕООД

"Елкабел" АД

"Киряевска Вар"

"Косаня" ЕАД

"Мавлина ООД"

"МБАЛ Поморие" ЕООД

"МБАЛ Поморие" ЕООД

"Про Агро ЕООД"

"Прометал Мейд" ЕООД

"Сънфудс България" ЕООД

EOJD